Verkoopsvoorwaarden - Informatie - Verge Sport
We werken aan onze nieuwe site, instagram staat nu even uit - Vrijblijvende offerte ? Klik op deze link

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

2. Ieder op haar vervaldag onbetaalbaar gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €62.

3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

4. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn dient elke klacht schriftelijk gedaan te zijn binnen de acht dagen van de aflevering.

6. Al het grafische materiaal, design en logo's die aangemaakt worden, blijven onze eigendom.

Verge Belgium
De Geest Sport
Veldmeersstraat 6
9270 Laarne

HOURS

Maandag
8u30 -12 en 13-18u
Dinsdag
8u30 -12 en 13-18u
Woensdag
8u30 -12 en 13-18u
Donderdag
8u30 -12 en 13-18u
Vrijdag
8u30 -12 en 13-18u
Zaterdag
Mail
Zondag
Gesloten
EMAIL
CALL
MAP
HOURS