/Umbraco/api/Configuration/VosClient cs-cz true

Social Responsibility

img

Společnost Verge Sport® věří, že jedná jako zodpovědný korporátní občan tím, že respektuje práva našich vážených zaměstnanců, eticky získává suroviny a recykluje odpadní produkty. Naši zaměstnanci a zaměstnanci našich obchodních partnerů jsou naším největším přínosem a snažíme se zajistit bezpečnost a pohodu všech účastníků našeho dodavatelského řetězce. Výrobní zařízení společnosti Verge Sport v Polsku dodržují všechny platné pracovní zákony EU a zaměstnávají pouze legální občany EU a pracovníky s trvalým pobytem v zákonem stanoveném pracovním věku. Eticky dodáváme 90 % surovin používaných při výrobě našich výrobků z EU a 10 % z Asie. Pod 10 % naší produkce pochází od pečlivě vybraných partnerů v Číně s pozitivním záznamem o dodržování lidských práv a bezpečnostních standardů. Odpad a šrot je minimalizován efektivitou výroby a odpovědně likvidován prostřednictvím specializovaných recyklačních služeb, pokud je to možné, abychom pomohli snížit dopad našeho skládkování.

image

img