/Umbraco/api/Configuration/VosClient nl-nl true

Sociale verantwoordelijkheid

Bij Verge Sport® nemen we onze verantwoordelijkheid op door het respecteren van de rechten van onze gewaardeerde medewerkers, het ethisch selecteren van onze grondstoffen en het recyclen van afvalproducten. Onze werknemers en de medewerkers van onze zakelijke partners zijn onze grootste troef en we doen er dan ook alles aan om de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen in onze productleveringsketen te waarborgen. De productievestigingen van Verge Sport in Polen houden zich aan alle van toepassing zijnde EU-arbeidswetgeving en stellen alleen legale EU-burgers en werknemers die de wettelijke leeftijd hebben in dienst. We kopen ethisch verantwoord 90% van de grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van onze producten aan vanuit de EU en 10% vanuit Azië. Minder dan 10% van onze productie (voor USA) is afkomstig van zorgvuldig geselecteerde partners in China met een positieve reputatie op het gebied van mensenrechten en fabrieksnormen. Afval en restmateriaal worden tot een minimum beperkt door productie-efficiëntie en op verantwoorde wijze weggegooid via gespecialiseerde recyclingdiensten om onze impact op de afvalberg te verminderen.

#VergeSport