ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ciągłe doskonalenie naszego wpływu

W Verge dostrzegamy napięcie między naszymi obowiązkami w zakresie ochrony środowiska, a globalną misją tworzenia wyjątkowej odzieży kolarskiej.

Rozumiemy nasz obowiązek promowania zrównoważonego rozwoju w naszym sporcie. Przed nami długa podróż, podczas której będziemy równoważyć impakt zapewnianym przez nas sprzętem technicznym.

Naszym celem jest stać się liderem branży w zakresie zrównoważonych praktyk dzięki przejrzystości. Jako organizacja definiujemy kluczowe priorytety i jesteśmy odpowiedzialni za realizację ambitnych celów.

Otwarcie dokumentujemy nasze postępy, osiągnięcia i wyzwania. Dzięki tej przejrzystości jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialnych działań i wyborów partnerów.

Musimy wziąć odpowiedzialność za wszystkie decyzje – od wyboru materiałów, przez wydarzenia, po funkcje biurowe. Liniowa ścieżka pobierania zasobów, wytwarzania produktów, a następnie utylizacji odpadów jest w dłuższej perspektywie niezrównoważona.

Choć zmiany w globalnych systemach zachodzą stopniowo, my dążymy do stałego ograniczania impaktu, a ponieważ posiadamy i obsługujemy własną produkcję, mamy pełną kontrolę i widoczność naszego wpływu.

Ilościowe określenie naszego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego umożliwi dokonanie lepszych wyborów spośród wielu złożonych opcji. Nie ma dróg na skróty, ale kolejne wciśnięcie pedału czeka.